Home Economics Department

2013 Report

Swayamsiddha News

विविध कार्यक्रम आयोजन

व्यक्तिमत्व विकास शिबीर 2014-2015

स्वयंसिध्दा अंतर्गत पेपर बॅग्ज कार्यशाळा

अनिमिया निर्मूलन कार्यक्रम

जागतिक पोषण सप्ताह संपन्न

पुष्परचना प्रात्याक्षिक प्रस्तुती बाबत

सलाद कार्व्हिंग कार्यशाला संपन्न

हिमोग्लोबिन जाँच संपन्न

हिमोग्लोबिन प्रोजेक्ट का समापन समारोह